Hľadaný výraz: Nm 32,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 a každý z vás prejde ozbrojený pred Pánom cez Jordán, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov, 22 a vrátite sa len potom, keď bude krajina s Pánovou pomocou zaujatá, budete voľní voči Pánovi a voči Izraelu a tento kraj sa vám pridelí pred Pánom za dedičný majetok.

1

mail   print   facebook   twitter