Hľadaný výraz: Mt 21,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: »Môj dom sa bude volať domom modlitby.« A vy z neho robíte lotrovský pelech.“

1

mail   print   facebook   twitter