Hľadaný výraz: Iz 38,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Hľa, ja vrátim tôňu stupňov, ktorými so slnkom zostúpila po Achazových stupňoch, naspäť o desať stupňov!“ I vrátilo sa slnko o desať stupňov na stupňoch, po ktorých zostúpilo.

1

mail   print   facebook   twitter