Hľadaný výraz: Dt 34,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom Mojžiš vystúpil na Moabské výšiny, na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galaádu až po Dan,

1

mail   print   facebook   twitter