Hľadaný výraz: Dan 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pri pití vína rozkázal Baltazár priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy.

1

mail   print   facebook   twitter