Hľadaný výraz: 2Kr 25,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil nad tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone.

1

mail   print   facebook   twitter