Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
4 ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

1

mail   print   facebook   twitter