výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Iz 19, 1-25

1 The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. 2 And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom. 3 And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards. 4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts. 5 And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. 6 And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither. 7 The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more. 8 The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish. 9 Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded. 10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish. 11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellers of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings? 12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt. 13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. 14 The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit. 15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do. 16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it. 17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it. 18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction. 19 In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD. 20 And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them. 21 And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it. 22 And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them. 23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. 24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land: 25 Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.

Iz 19, 1-25

Verš 18
In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.
Dt 10:20 - Thou shalt fear the LORD thy God; him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name.
Jer 12:16 - And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, The LORD liveth; as they taught my people to swear by Baal; then shall they be built in the midst of my people.

Verš 21
And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it.
Mal 1:11 - For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name shall be great among the Gentiles; and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering: for my name shall be great among the heathen, saith the LORD of hosts.

Verš 15
Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.
Iz 9:14 - Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, branch and rush, in one day.

Iz 19,5 - Rozvodnený Níl, ktorý sa tu ako v 18,2 volá morom, donáša z abesínskych hór prsť, ktorú necháva na roliach Egypta. Ak sa Níl nerozvodní, je v Egypte hlad.

Iz 19,11 - Tanis (hebr. Sóan) bol v severovýchodnej časti delty Nílu.

Iz 19,13 - Memfis (hebr. Nóf alebo Mof) bolo kráľovské mesto v Dolnom Egypte, na západnom brehu Nílu.

Iz 19,18 - Rečou Kanaánu rozumie sa tu reč hebrejská. – Jedno z piatich miest bude svojou nábožnosťou vynikať nad ostatné, bude im svietiť ako slnko. Ináč meno egyptského mesta Heliopolis (grécky názov mesta Ón) tiež znamená "Mesto slnka". Toto mesto sa v kresťanskej dobe stalo aj biskupským sídlom, preto sa mnohí domnievajú, že je tu reč o ňom.

Iz 19,19 - Oltárom a pomníkom Pánovým sa len obrazne vyjadruje, že sa Egypt obráti k pravému Bohu. Netreba teda myslieť na skutočný oltár a pomník.

Iz 19,23 - Národy, kedysi nepriateľské, budú v dobe mesiášskej nažívať vo vzájomnom pokoji a priateľstve. Porov. 11,6 n.