výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Iz 18, 1-7

1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia: 2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled! 3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye. 4 For so the LORD said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest. 5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches. 6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them. 7 In that time shall the present be brought unto the LORD of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the LORD of hosts, the mount Zion.

Iz 18, 1-7

Iz 18,1 - Etiópia je krajina zuniacich krídel, lebo v nej je mnoho hmyzu zuniaceho krídlami. Rieky Etiópie sú Biely Níl, Modrý Níl a Atbara. Morom sa tu volá pre svoju veľkosť rieka Níl. Papyrusové, smolou vymazané (porov. Ex 2,3) člnky boli veľmi ľahké. Posolstvo Etiópčanov išlo do Jeruzalema, aby získalo kráľa Ezechiáša pre spojenectvo proti Asýrom. Prorok posiela však posolstvo naspäť do Etiópie a tým varuje aj Ezechiáša pred spojenectvom s pohanmi. Etiópčania sa volajú lesklými pre svoju bronzovú pleť.

Iz 18,3-7 - Pán sa pokojne pozerá na výčiny Asýrov, ale až okolnosti dozrejú, sám porazí ich vojsko, ktorého mŕtvoly budú pokrmom vtáctvu a zveri. Porážkou asýrskeho vojska sa oslobodia aj Etiópčania, ktorí za to prinesú z povďačnosti dary na vrch Sion, kde sa uctieva meno Pána. – Porážka asýrskeho vojska je opísaná Iz 37,36.