výhody registrácie

Kniha Rút


Obsah knihy Rút

 

Rut 1V krajine nastal hlad a Elimelech s manželkou Noemi a dvomi synmi sa vysťahoval z Betlehema na Moabské roviny. Elimelech zomrel a synovia sa oženili s Moabkami, jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Žili tam asi 10 rokov a aj synovia Machlon a Kiljon zomreli. Pobrala sa aj s nevestami na cestu do júdskej krajiny a posielala nevesty každú do domu svojej matky. Orfa pobozkala svoju svokru a vrátila sa, no Rút ostala s Noemi a jej Bohom. Obe prišli do Betlehema na začiatku žatvy.
Rut 2Noemi mala zámožného príbuzného z Elimelechovho rodu menom Bóz. Noemi dovolila Rút zbierať klásky na Bózovom poli po žencoch. Bóz sa pristavil pri poli a vypytoval sa na Rút u žencov. Prihovoril sa jej, aby naďalej zbierala na jeho poli, že dal príkaz, aby jej nik nekrivdil. Veľmi ocenil, čo Rút spravila pre svokru a že opustila svoju vlasť. Dovolil jej aj najesť sa do sýtosti spolu s žencami. Bóz prikázal, aby pre ňu náročky nechávali na poli klasy. Zbierala klasy až do ukončenia žatvy a potom bývala pri svojej svokre.
Rut 3Noemi poslala Rút za Bózom. Až sa najedol a napil a odobral sa odpočívať, ľahla k jeho nohám. Keď sa prebudil, veľmi sa mu páčila táto láskavosť. Prisľúbil jej, že ak si jej príbuzný neuplatní na ňu právo, uplatní si ho Bóz. Nad ránom, ešte za tmy, mu podržala plášť a on jej nameral šesť mier jačmeňa a vrátila sa k svokre a všetko jej rozpovedala.
Rut 4Bóz si sadol s najbližším príbuzným Noemi a pred staršími mesta ho vyzval, aby si odkúpil čiastku poľa, čo patrila Elimelechovi. Najprv ho chcel kúpiť, no keď sa dozvedel, že by si musel vziať aj Moabku Rút, odmietol a ponúkol všetko Bózovi, čo potvrdil aj tým, že si zobul obuv, ako bolo zvykom. Bóz pred svedkami všetko odkúpil a Rút si vzal za manželku. Rút porodila syna Obeda a Noemi mu bola pestúnkou. Fáres bol predkom Bóza, Obed bol otcom Izaiho a Izai bol Dávidovým otcom.

 

up