výhody registrácie

Kniha Tobiáš


Obsah knihy Tobiáš

 

Tob 1Kniha príbehov Tóbiho, syna Tobiela z kmeňa Neftali. Za čias asýrskeho kráľa Salmanasara bol odvlečený do zajatia v Tisbe. Tóbi kráčal po cestách pravdy, konal spravodlivé skutky po celý svoj život a preukázal veľa milosrdenstva bratom, ktorí s ním šli ako zajatci. Iba on sám zo všetkého príbuzenstva od mladosti chodil do Jeruzalema odovzdávať desiatky z úrody a dobytka. Dával peniaze aj sirotám, vdovám a prisťahovalcom. Vzal si za manželku Annu z ich rodu a narodil sa mu syn Tobiáš. Keď sa dostal do zajatia do Ninive, odmietal jesť pohanské pokrmy, lebo sa zasvätil Bohu. Kráľovi zaobstarával všetko, čo potreboval a pritom cestoval do Médska, kde u Gabriho uložil mešce s desiatimi talentmi striebra. Salmanasar zomrel a kráľom sa stal jeho syn Sennacherib. Za jeho panovania už nemohol choiť do Médska. Pochovával telá tých, ktorých dal kráľ zabiť. Niekto ho však udal, tak radšej ušiel a majetok mu skonfiškovali. Dvaja synovia zavraždili kráľa a na trón nastúpil jeho syn Asarhaddon, ktorý ustanovil za najvyššieho správcu Tóbiho synovca, Achikara. Ten prosil u kráľa a Tóbi sa mohol vrátiť do svojho domu.
Tob 2Na slávnosť Letníc Tóbimu pripravili hostinu a poslal syna Tobiáša, aby šiel zavolať k stolu nejakého chudbného brata. Našiel však iba jedného mŕtveho na námestí, tak Tóbi nechal jedlo a hneď ho šiel pochovať, pričom sa mu susedia posmievali. Vrátil sa a ľahol si spať, pričom mu do očí napadal trus z vrabcov, čo boli nad ním a spôsobili mu beľmo. Ani lekári mu nevedeli pomôcť a oslepol. Anna doma robila ženské práce, za čo raz dostala do daru kozliatko. Tóbi myslel že je ukradnuté, tak na ňu naliehal, aby ho vrátila, no ona mu posmešne odvrkla, že čo má on zo svojho dobrého správania.
Tob 3Vzlykavo sa začal modliť k Bohu prosiac o milosrdenstvo, aby ho Pán netrestal za jeho hriechy a hriechy jeho otcov, aby radšej zomrel. Sára, Raguelova dcéra, ktorá bývala v Médskom meste Ekbatany, bola vydatá za siedmych mužov, no prv, ako by k nej vošli ako k manželke, ich všetkých pozabíjal zloduch Asmodej. Slúžka jej otca jej vyčítala, že prečo tak zaobchádza s mužmi, aby šla za nimi. Plakala a chcela sa obesiť, no kvôli otcovi to neurobila a modlila sa, zvelebovala Pána a tiež si priala zomrieť, alebo chcela zmilovanie. V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch a bol poslaný Rafael odstrániť beľmo z očí a Sáru dať Tóbiho synovi Tobiášovi za manželku.
Tob 4Tóbi si uvedomil, že si želal smrť a tak povedal synovi o peniazoch, ktoré uložil u Gabaela v médsku. Dal mu aj pokyny a rady, ako sa má správať k matke, že má pamätať na Pánove príkazy, ako má byť milosrdný a rozdeliť sa s majetkom, aby si nebral za manželku cudzinku a iné užitočné rady.
Tob 5Tóbi posiela Tobiáša po striebro, ktoré uložil u Gabaela a dáva mu doklad, ktorý podpísali pri odovzdávaní striebra. Ako hľadal človeka, ktorý by ho na ceste sprevádzal, stretol anjela Rafaela. Ani netušil, že je to anjel a dohodli sa, že pôjdu spolu, lebo on pozná cestu. Rafael išiel za Tóbim a predstavil sa mu ako Azariáš z Ananiášovho kmeňa a povedal mu, že ho Boh uzdraví zo slepoty. Matka za Tobiášom plakala, no Tóbi ju upokojil.
Tob 6Obaja vyšli na cestu. Utáborili sa a keď si chcel mladík umyť nohy v rieke, vyskočila veľká ryba a chcela mu odhryznúť nohu, no anjel mu zakričal, nech ju chytí a vypitve ju. Kázal mu odložiť žlč, srdce a pečeň z ryby, že môžu poslúžiť ako liek. Polku ryby zjedol a polku zasolil a odložil. Keď sa Azariáša spýtal, ako možno použiť tie veci z ryby, odpovedal mu, že srdce a pečeň treba spáliť pred posadnutým človekom a bude oslobodený a žlčou sa lieči beľmo z očí. Keď prišli do Médska, Rafael povedal mladíkovi, že prenocujú u jeho príbuzného Raguela, ktorý má dcéru Sáru. Ponúkol mu ju za ženu a dohodli sa, že po svadbe by si ju odviedol do svojho domu. Tobiáš sa obával, lebo počul ako sa povodilo jej predchádzajúcim siedmym manželom, no Rafael ho upokojil a povedal mu aby s ňou spálili pečeň a srdce ryby na pahrebe a pomodlili sa.
Tob 7Došli do Raguelovho domu a privítali sa. Keď sa Raguel a jeho žena Edna dozvedeli, že prišiel syn Tóbiho, rozplakali sa od šťastia aj so Sárou. Keď si sadli ku stolu, Tobiáš povedal Azariášovi, aby pýtal pre neho Sáru za ženu. Raguel to počul a povedal mu, že ako najbližší príbuzný má najväčšie právo dostať ju za ženu. Tobiáš ani nechcel jesť, kým mu nesplní jeho žiadosť, tak mu ju Raguel dal za manželku a urobili aj písomnú zmluvu. Edna im šla pripraviť izbu.
Tob 8Keď prestali jesť a piť, mladíka odprevadili do spálne. Vybral z kapsy rybie srdce a pečeň a vložil ich na pahrebu. Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do Horného Egypta. Rafael sa odobral za ním, dal ho do okov a vrátil sa. Potom vstali a modlili sa k Pánovi a celú noc spali. Raguel však šiel so sluhami vykopať hrob, aby neboli všetkým na posmech, keby zomrel. Poslali slúžku, aby šla pozrieť, či žije. Keď sa dozvedeli, že je na žive, do svitania zahrnuli jamu a zvelebovali Pána. Raguel pripravil svadobnú hostinu a 14 dní oslavovali. Dal im polovicu majetku a druhú polovicu im prisľúbil po svojej smrti.
Tob 9Tobiáš poslal Rafaela so sluhami a ťavami po peniaze ku Gabaelovi, ktorého aj pozval na svatbu. Rafael prišiel, odovzdal potvrdenku Gabaelovi, vzali zapečatené mešce a splou prišli na svatbu, kde sa zvítali.
Tob 10Tóbi sa nevedel dočkať návratu svojho syna Tobiáša a robil si starosti. Anna bola presvedčená, že jej syn zahynul a kažký deň vybehla pozerať na cestu. Uplynulo 14 dní, ktoré sa Tobiáš prísahou zaviazal ostať u Raguela. Zobral Sáru, polovicu majetku a šli. Raguel a Edna si ešte želali vidieť ich deti, kým zomrú.
Tob 11Tobiáš s Rafaelom išli napred pred Sárou pripraviť dom. Anna ho uvidela a bežala mu v ústrety, aj Tóbi potkýnajúc sa vyšiel pred vráta. Tobiáš mu dýchol do očí, potrel mu ich liekom a zlúpol mu beľmo, takže Tóbi opäť videl a začal velebiť Pána. Vyšiel naproti Sáre a požehnal ju. Sedem dní slávili svadbu.
Tob 12Tobiáš sa dohodol s Tóbim, že Rafaelovi dajú za odmenu polovicu toho, čo priniesli. Rafael ich vzal nabok a hovoril im, aby dobrorečili Bohu a zjavovali Božie skutky. Dal im rady, že je dobrá modlitba s pôstom, že je lepšie mať málo, ale spravodlivo, že milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Odhalil im pravdu o sebe, že je jedným zo siedmych Božích anjelov, ktorého poslal Boh. Nato sa obaja preľakli a padli na tvár. Anjel ich upokojil a povedal im, aby neustále zvelebovali Boha a vzniesol sa hore, takže ho už nevideli.
Tob 13Tóbi napísal chálospev Bohu.
Tob 14Tóbi zomrel v 112. rokoch a pochovali ho v Ninive. Keď zomieral, zavolal si Tobiáša a kázal mu presťahovať sa do Médska, lebo veril proroctvu Nahuma, že na Ninive príde Asýrsko. Predpovedal, že Izraelitov odvedú ďaleko z ich krajiny a Boží dom spustne, no v určenom čase sa vrátia a postavia nový Jeruzalem. Vyzval ho, aby slúžil Pánovi a aby aj jeho deti preukazovali milosrdenstvo. Keď Tobiáš po smrti pochoval matku, odišiel do Médska k Raguelovi, ktorého doopatroval a zdedil po ňom majetok. Prv ako zomrel vo veku 117 rokov, počul o skaze Ninive.

 

up