výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Rim 3, 1-31

1 So mai niris te aves Zhidovo, o semno mai nai kanchi? But si te niris ande soste godi! 2 Ai mai anglal kal Zhiduvuria O Del meklia kado divano. 3 Apo, so te mothos te sas mashkar lende kai chi kerde o zakono, O Del si te mekel le ke won mekle les? 4 Nichi! Trobul O Del te kerel buchi le chachimasa, marka te avela swako manush xoxamlo, sar mothol E Vorba le Devleski, trobul te arakhen ke vorta sam ande so mothos; ai te niris kana den tu pe kris. 5 Numa o bezex kai keres si te sikavel ke O Del vorta lo, so mothas ame? O Del nai vorta ke dosharel ame? Dav duma sar den duma le manush. 6 Nichi! Ke O Del te na avilino vorta, sar sai del pe kris la lumia? 7 Ai pala murho xoxaimos o chachimos le Devlesko sikadiol mai but pe lesko barimos; sostar te mai avav jindo sar iek bezexalo? 8 Ai porme, sostar te na mothas, "Keras o bi lashimos saxke te anklel o lashimas." Chaches uni mothon bi lashimos pa mande ai dosharel ma ke sostar mothav, 'Kodola manush avena doshale sar trobul pe.'" 9 Numa sam ame le Zhiduvuria mai lashe sar le kolaver manush? Nichi! Ke vunzhe phendem ke le Zhiduvuria ai le kolaver manush iek fialo le, ai savorhe bezexale le. 10 Sar si ramome ande Vorba le Devleski, "Nai chi iek manush kai si vorta, nai, chi iek. 11 Chi iek kai haliarel, khonik chi rodel le Devles (Ps 14:2). 12 Savorhe xasarde le katar O Del; ai xasaile, nai chi iek kai kerel o mishtimos, chi iek. 13 Lenge kox si sar iek grepoäevo phuterdo, lenge shib si kai xoxaven lasa, le vorbi kai anklen anda lengo vursh si sar e votrava le sapesko; (Ps 5:9, 140:3). 14 Lengo mui pherdo bi vuzhimos ai den armaia. 15 Nashen zurales te mudaren: 16 Ai katar godi nakhen, phagaven ai keren baio: 17 Chi zhanen o drom la pachako, 18 Nai dar le Devleski angla lenge iakha. 19 Zhanas ke so godi mothol o zakono, mothol les kodolenge kai si tela zakono, saxke swako mui te avel phandado, ai sa e lumia te avel arakhli doshali angla Del. 20 Ke khonik chi avela arakho vorta angla Del ke kerdia so motholas o zakono; o zakono si ferdi te sikavel le manusheske ke bezexalo lo. 21 Numa akana O Del sikadia amenge sar kerel anda amende, vorta angla leste bi le zakonosko. o zakono ai le profeturia phende sas pa kadia diela. 22 O Del kerel te aven le manush vorta ke pachanpe ando Jesus Kristo. Ai kodia si sa kodolenge kai pachanpe ando Kristo, ke angla Del savorhe iek fialo sam: 23 Ke savorhe bezexale le, ai dur si katar lesko skepimos. 24 Numa O Del ande pesko lashimos kerel te aven vorta ivia pala O Kristo Jesus, kai skepil le. 25 O Del thodia les po trushul, o iertimos le bezexengo avel pala o rat le Kristosko kana pachanpe ande leste, O Del manglia te sikavel sar pesko Shav O Jesus Kristo si chacho. Mai anglal, azhukerelas ai chi kerelas baio le bezexalenge; 26 Numa akana O Del sikavel sar iertil le bezexa le manushenge te aven vorta. Ke wo mangel te sikavel kai wo si vorta, ai vi te kerel vorta anda sa kodola kai pachanpe ando Jesus. 27 Mai si, le manushen, voia te keren barimata? Nichi, vov si! Si te keren so mothol o zakono? Nichi, Numa ke pachanpe ando Kristo. 28 Ke ame gindisaras ke o manush vorta lo pala pesko pachamos bi te kerel so mothol o zakono. 29 O Del si ferdi O Del le Zhidovongo? Nai vi kodolengo kai Nai Zhiduvuria? E, wo si O Del kai Nai Zhiduvuria. 30 Ke ferdi iek Del si, kai kerela te aven vorta pala pachamos le Zhiduvuria, ai vi kodola kai Nai Zhiduvuria. 31 Apo, akana chi mai keras o zakono ke pala pachamos? Nichi, akana mai but te las ame.

Rim 3, 1-31

Verš 2
Ai mai anglal kal Zhiduvuria O Del meklia kado divano.
Ž 147:19 -
Rim 9:4 - Won andai vitsa le Zhidovongi; O Del kerdia anda lende peske shave ai dia le te avel peske luvudimasa lensa; kerdia lensa shinaimata ai dia len o zakono; dia le te rhuginpe ai dia le shinaimata;

Verš 3
Apo, so te mothos te sas mashkar lende kai chi kerde o zakono, O Del si te mekel le ke won mekle les?
Nm 23:19 -
Rim 9:6 - Ai chi mothav ke E Vorba le Devleski chi kerdia kanchi; Ke sa kodola kai si andai vitsa le Zhidovonge nai savorhe chache Zhiduvuria.
2Tim 2:13 - Numa te shudasa les, vi wo shudela amen. Ame te na pachasa so mothol O Kristo kerel so mothol, ke wo nashtil te xoxavel pe pes."

Verš 4
Nichi! Trobul O Del te kerel buchi le chachimasa, marka te avela swako manush xoxamlo, sar mothol E Vorba le Devleski, trobul te arakhen ke vorta sam ande so mothos; ai te niris kana den tu pe kris.
Jn 3:33 - Savo kai premisardia so ashundia lestar, kodo preznail ke O Del si chacho.
Ž 116:11 -
Ž 51:4 -

Verš 9
Numa sam ame le Zhiduvuria mai lashe sar le kolaver manush? Nichi! Ke vunzhe phendem ke le Zhiduvuria ai le kolaver manush iek fialo le, ai savorhe bezexale le.
Gal 3:22 - Numa E Vorba le Devleski mothol ke sa e lumia thodi la telai putiera le bezexeski, saxke e podarka, shinadi katar O Del te avel dini kodolenge kai pachanpe ai pala pengo pachamos ando Jesus Kristo.

Verš 10
Sar si ramome ande Vorba le Devleski, "Nai chi iek manush kai si vorta, nai, chi iek.
Ž 14:3 -
Ž 53:3 -

Verš 13
Lenge kox si sar iek grepoäevo phuterdo, lenge shib si kai xoxaven lasa, le vorbi kai anklen anda lengo vursh si sar e votrava le sapesko; (Ps 5:9, 140:3).
Ž 5:9 -
Ž 140:3 -

Verš 14
Lengo mui pherdo bi vuzhimos ai den armaia.
Ž 10:7 -

Verš 15
Nashen zurales te mudaren:
Prís 1:16 -
Iz 59:7 -

Verš 18
Nai dar le Devleski angla lenge iakha.
Ž 36:1 -

Verš 20
Ke khonik chi avela arakho vorta angla Del ke kerdia so motholas o zakono; o zakono si ferdi te sikavel le manusheske ke bezexalo lo.
Gal 2:16 - Numa zhanas ke o manush si jindo vorta angla Del ferdi pala pesko pachamos ando Jesus Kristo, ai na ke kerel so mothol o zakono. Iame, pachaiam ame ando Jesus Kristo saxke te avas jinde vorta pala amaro pachamos ando Kristo, ai na ke kerdiam so mothol o zakono. Ke khonik chi avela jindo vorta angla Del ke kerdia so mothol o zakono.
Rim 7:7 - Apo so mothas? Ke o zakono bezex si? Nichi, Vov si! Numa o zakono kerdia ma te zhanav so si o bezex. Ke nas te zhanav ke nai mishto te mangav so si avres, te na phendino mange o zakono, "Te na mangav so si avres."
Heb 7:18 - O Del thodia o zakono le Mosesosko rigate, ke le rashai kerde e buchi pala o skepimos, numa akana O Kristo avilo andai aver vitsa sar O Baro Rasha te skepil le manushen.

Verš 21
Numa akana O Del sikadia amenge sar kerel anda amende, vorta angla leste bi le zakonosko. o zakono ai le profeturia phende sas pa kadia diela.
Rim 1:17 - Ke ande Vorba le Devleski si o chachimos le Devlesko katar o pachamos ai le pachamaske, ke kadia si le ramome, o manush kai si vorta le Devlesa traiila anda pachamos.
Flp 3:9 - Ai te avav vorta astardo leste, ai chi mai jinav ke vorta sim angla Del ke lav ma pala zakono. Numa me sim vorta angla Del pala murho pachamos ando Kristo.

Verš 24
Numa O Del ande pesko lashimos kerel te aven vorta ivia pala O Kristo Jesus, kai skepil le.
Iz 53:5 -

Verš 25
O Del thodia les po trushul, o iertimos le bezexengo avel pala o rat le Kristosko kana pachanpe ande leste, O Del manglia te sikavel sar pesko Shav O Jesus Kristo si chacho. Mai anglal, azhukerelas ai chi kerelas baio le bezexalenge;
2Kor 5:19 - Ke O Del sas ando Kristo, ai lesa kerdia O Del te chidel sa le manushen peste, bi te lel sama lenge dosha, ai O Del dia amen te mothas kodia buchi kai chidel le manushen pasha Del.
Kol 1:20 - Ai vi manglia te chidel sa e lumia peste katar O Shav. O Del andia e pacha kana mulo lesko Shav ai shordia pesko rat po trushul, ai kadia chidia swako diela pesa, pe phuv ai vi ando rhaio.
Heb 4:16 - Zhas le pachamasa ka o than le Devlesko ai beshas kotse te premis leski mila, ai te arakhas lesko mishtimos te zhutil ame kana trobul ame o zhutimos.
1Jn 4:10 - Ai e dragostia si, na ke sas ame dragostia le Devleski, numa ke sas les dragostia amenge, ai tradia peske Shaves saxke pala leste amare bezexa te aven iertime.
Ex 25:17 -

Verš 28
Ke ame gindisaras ke o manush vorta lo pala pesko pachamos bi te kerel so mothol o zakono.
Sk 13:38 - Murhe phral, lestar si kai o iertimos le bezexengo si tumen dino.
Rim 8:3 - O Del kerdia so o zakono le Mosesosko nashti kerelas, ke o stato le manushesko nai zuralo. Doshardia le bezexes kai si ando stato le manushesko kana tradia peske shaves saikfialo sar andek stato kai si sar o bezex le manushesko te ankalavel o bezex.
Gal 2:16 - Numa zhanas ke o manush si jindo vorta angla Del ferdi pala pesko pachamos ando Jesus Kristo, ai na ke kerel so mothol o zakono. Iame, pachaiam ame ando Jesus Kristo saxke te avas jinde vorta pala amaro pachamos ando Kristo, ai na ke kerdiam so mothol o zakono. Ke khonik chi avela jindo vorta angla Del ke kerdia so mothol o zakono.
Heb 7:25 - O Jesus skepil sa le manushen kai aven leste akana ai sa data. O Jesus skepil le katar e kris le bezexeski, ai wo traiil sa data te rhugilpe ande lende, ai won chi bustren kai wo shordia pesko rat pala lende.

Rim 3,1-8 - Aby z toho, čo v predchádzajúcej kapitole povedal, nemohli Židia namietať, že ich Pavol stavia na roveň pohanom, tu poukazuje na to, že Židom ostávajú ich výsady, najmä Božie slová a mesiášske prisľúbenia (vv. 1–2). Neverou jednotlivcov sa prisľúbenia nerušia, ale skôr sa jasnejšie ukazuje Božia vernosť a spravodlivosť (vv. 3–4). No z toho, že ich nevera niekedy prispieva k Božej sláve, lebo sa vyzdvihuje Božia spravodlivosť a svätosť, nevyplýva, že by ich Boh nemal trestať, ani že by sa mohlo robiť zlo, aby z toho vyšlo dobro (vv. 5–8).

Rim 3,4 - Porov. Ž 116, 11; 51, 6.

Rim 3,9-20 - Prednosti, ktoré Zákon dáva Židom, sú len vonkajšie, ale samy osebe nikoho neočisťujú od hriechu a nerobia spravodlivým. Všetci ľudia, Židia i pohania, sú pred Bohom hriešni. Pavol to dokazuje výrokmi z rozličných kníh Písma: Ž 14, 2 n. (vv. 10–12); 5, 10; 140, 4 (v.13); 10, 7 (v. 14); Iz 59, 7 n. (vv. 15–17); Ž 36, 2 (v.18).

Rim 3,20 - Mojžišov zákon jasne vymedzil, čo neslobodno robiť, ale nedával človeku silu, aby to mohol aj uskutočniť. Ospravedlnenie spočíva v účasti na Božom živote a je Božím darom. Stav bez hriechu môže človeka naň pripraviť, no či bude človek ospravedlnený, závisí od slobodnej Božej vôle. – Správnejšie by bolo "ospravodlivený" a "ospravodlivenie", lebo človek sa stáva "spravodlivým", a nie "spravedlným".

Rim 3,21 - "Ospravedlnenie" znamená odpustenie hriechov a získanie milosti. Ním sa človek stáva účastným na Božej prirodzenosti. Tento dar ospravedlnenia zaslúžil nám Kristus a Boh ho každému zdarma ponúka.

Rim 3,25 - "Prostriedok zmierenia", gr. hilastérion. Tak sa nazývalo veko archy zmluvy, ktoré sa kropilo krvou obetných zvierat v deň Zmluvy. Kristova krv ako osobná obeta znamená pre nás vykúpenie, lebo v skutočnosti ona nás zbavuje hriechov.

Rim 3,27-28 - Židia nemajú dôvod vystatovať sa, lebo potrebujú ospravedlnenie rovnako ako pohania. Zdrojom ospravedlnenia je viera v Krista, a nie zachovávanie predpisov Starého zákona.