výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Nm 13, 1-33

1 και ελαλησεν κυριος προς μωυσην λεγων 2 αποστειλον σεαυτω ανδρας και κατασκεψασθωσαν την γην των χαναναιων ην εγω διδωμι τοις υιοις ισραηλ εις κατασχεσιν ανδρα ενα κατα φυλην κατα δημους πατριων αυτων αποστελεις αυτους παντα αρχηγον εξ αυτων 3 και εξαπεστειλεν αυτους μωυσης εκ της ερημου φαραν δια φωνης κυριου παντες ανδρες αρχηγοι υιων ισραηλ ουτοι 4 και ταυτα τα ονοματα αυτων της φυλης ρουβην σαλαμιηλ υιος ζακχουρ 5 της φυλης συμεων σαφατ υιος σουρι 6 της φυλης ιουδα χαλεβ υιος ιεφοννη 7 της φυλης ισσαχαρ ιγααλ υιος ιωσηφ 8 της φυλης εφραιμ αυση υιος ναυη 9 της φυλης βενιαμιν φαλτι υιος ραφου 10 της φυλης ζαβουλων γουδιηλ υιος σουδι 11 της φυλης ιωσηφ των υιων μανασση γαδδι υιος σουσι 12 της φυλης δαν αμιηλ υιος γαμαλι 13 της φυλης ασηρ σαθουρ υιος μιχαηλ 14 της φυλης νεφθαλι ναβι υιος ιαβι 15 της φυλης γαδ γουδιηλ υιος μακχι 16 ταυτα τα ονοματα των ανδρων ους απεστειλεν μωυσης κατασκεψασθαι την γην και επωνομασεν μωυσης τον αυση υιον ναυη ιησουν 17 και απεστειλεν αυτους μωυσης κατασκεψασθαι την γην χανααν και ειπεν προς αυτους αναβητε ταυτη τη ερημω και αναβησεσθε εις το ορος 18 και οψεσθε την γην τις εστιν και τον λαον τον εγκαθημενον επ' αυτης ει ισχυροτερος εστιν η ασθενης ει ολιγοι εισιν η πολλοι 19 και τις η γη εις ην ουτοι εγκαθηνται επ' αυτης ει καλη εστιν η πονηρα και τινες αι πολεις εις ας ουτοι κατοικουσιν εν αυταις ει εν τειχηρεσιν η εν ατειχιστοις 20 και τις η γη ει πιων η παρειμενη ει εστιν εν αυτη δενδρα η ου και προσκαρτερησαντες λημψεσθε απο των καρπων της γης και αι ημεραι ημεραι εαρος προδρομοι σταφυλης 21 και αναβαντες κατεσκεψαντο την γην απο της ερημου σιν εως ρααβ εισπορευομενων εφααθ 22 και ανεβησαν κατα την ερημον και ηλθον εως χεβρων και εκει αχιμαν και σεσσι και θελαμιν γενεαι εναχ και χεβρων επτα ετεσιν ωκοδομηθη προ του τανιν αιγυπτου 23 και ηλθοσαν εως φαραγγος βοτρυος και κατεσκεψαντο αυτην και εκοψαν εκειθεν κλημα και βοτρυν σταφυλης ενα επ' αυτου και ηραν αυτον επ' αναφορευσιν και απο των ροων και απο των συκων 24 τον τοπον εκεινον επωνομασαν φαραγξ βοτρυος δια τον βοτρυν ον εκοψαν εκειθεν οι υιοι ισραηλ 25 και απεστρεψαν εκειθεν κατασκεψαμενοι την γην μετα τεσσαρακοντα ημερας 26 και πορευθεντες ηλθον προς μωυσην και ααρων και προς πασαν συναγωγην υιων ισραηλ εις την ερημον φαραν καδης και απεκριθησαν αυτοις ρημα και παση τη συναγωγη και εδειξαν τον καρπον της γης 27 και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλθαμεν εις την γην εις ην απεστειλας ημας γην ρεουσαν γαλα και μελι και ουτος ο καρπος αυτης 28 αλλ' η οτι θρασυ το εθνος το κατοικουν επ' αυτης και αι πολεις οχυραι τετειχισμεναι και μεγαλαι σφοδρα και την γενεαν εναχ εωρακαμεν εκει 29 και αμαληκ κατοικει εν τη γη τη προς νοτον και ο χετταιος και ο ευαιος και ο ιεβουσαιος και ο αμορραιος κατοικει εν τη ορεινη και ο χαναναιος κατοικει παρα θαλασσαν και παρα τον ιορδανην ποταμον 30 και κατεσιωπησεν χαλεβ τον λαον προς μωυσην και ειπεν αυτω ουχι αλλα αναβαντες αναβησομεθα και κατακληρονομησομεν αυτην οτι δυνατοι δυνησομεθα προς αυτους 31 και οι ανθρωποι οι συναναβαντες μετ' αυτου ειπαν ουκ αναβαινομεν οτι ου μη δυνωμεθα αναβηναι προς το εθνος οτι ισχυροτερον εστιν ημων μαλλον 32 και εξηνεγκαν εκστασιν της γης ην κατεσκεψαντο αυτην προς τους υιους ισραηλ λεγοντες την γην ην παρηλθομεν αυτην κατασκεψασθαι γη κατεσθουσα τους κατοικουντας επ' αυτης εστιν πας ο λαος ον εωρακαμεν εν αυτη ανδρες υπερμηκεις 33 και εκει εωρακαμεν τους γιγαντας και ημεν ενωπιον αυτων ωσει ακριδες αλλα και ουτως ημεν ενωπιον αυτων

Nm 13, 1-33

Verš 27
και διηγησαντο αυτω και ειπαν ηλθαμεν εις την γην εις ην απεστειλας ημας γην ρεουσαν γαλα και μελι και ουτος ο καρπος αυτης
Ex 3:8 - και κατεβην εξελεσθαι αυτους εκ χειρος αιγυπτιων και εξαγαγειν αυτους εκ της γης εκεινης και εισαγαγειν αυτους εις γην αγαθην και πολλην εις γην ρεουσαν γαλα και μελι εις τον τοπον των χαναναιων και χετταιων και αμορραιων και φερεζαιων και γεργεσαιων και ευαιων και ιεβουσαιων
Ex 33:3 - και εισαξω σε εις γην ρεουσαν γαλα και μελι ου γαρ μη συναναβω μετα σου δια το λαον σκληροτραχηλον σε ειναι ινα μη εξαναλωσω σε εν τη οδω

Nm 13,1 - Oáza Haserot bola na južnom okraji púšte Fáran.

Nm 13,18 - Negeb, čiže Južná zem, je pustatina, ktorá sa rozkladá od Kádeša až po Bersebu na juhu Palestíny.

Nm 13,22 - Púšť Sin je severná časť púšte Fáran. Dotýkala sa temer južných hraníc Kanaánu, je to územie v okolí Kadešbarny. Rohob je osada, ktorá neskoršie bude patriť kmeňu Neftali. Je neďaleko od jazera Merom pri mestečku Dan (Lais). Emat, neskoršie Epifania, dnes Hamah, bolo mestečko na rieke Orontes (Gn 10,18). Vchod do Ematu naznačuje najsevernejšiu hranicu Palestíny, medzi Libanonom a Hermonom, najskorej rovina Merdž Ajún, kade viedla cesta do Celosýrie. Vyzvedači sotva chodili pospolu, zdá sa, že sa rozdelili na dve skupiny (Joz 2,1).

Nm 13,23 - Enakiti boli obri, ako Emci a Refaimci (Dt 2,10 n.; porov. pozn. ku Gn 6,1–7).

Nm 13,24 - Eskol, čiže Údolie hrozna, bolo neďaleko Hebronu.

Nm 13,25 - Vyzvedači prešli za 40 dní od Kádeša až po Rohob a späť, teda dovedna 800 km. Cestu však nerobili pešo.