výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Oz 8, 1-14

1 Przyłóż trąbę do ust twoich, a rzecz: Oto leci na dom Pański jako orzeł, przeto, że przestąpili przymierze moje, a przeciwko zakonowi mojemu wykroczyli. 2 Będąć do mnie wołać: Boże mój! My, lud twój Izrael, znamy cię; 3 Ale Izrael opuścił dobro; przetoż go nieprzyjaciel gonić będzie. 4 Oni stanowią królów, ale bezemnie: książąt obierają, do których się Ja nie znam; ze srebra swego i ze złota swego czynią sobie bałwany na swoje zginienie. 5 Opuści ich cielec twój, o Samaryja! gdy się zapali na nich gniew mój; dokądże nie będą mogli przestrzegać niewinności? 6 Wszak i on jest z Izraela; rzemieślnik go urobił, a nie jest Bogiem; bo się w proch obróci cielec Samaryjski. 7 Bo iż wiatr siali, wicher też żąć będą, a żadnego źdźbła mieć nie będą; urodzaj nie wyda mąki, a choćby wydał, cudzoziemcy to zjedzą. 8 Izrael pożarty będzie, wnetże będzie między poganami jako naczynie, z którego niemasz żadnej uciechy. 9 Przeto, że się oni do Assyryjczyka, osła leśnego, uciekają, który się samotnie chowa, a że Efraim sobie miłośników najmuje, 10 A iż dary posyłali między pogan: przetoż i Ja ich wnetże zbiorę, owszem, już cośkolwiek ucierpieli dla brzemienia króla książąt. 11 Bo iż rozmnożył Efraim ołtarze ku grzeszeniu, stały mu się one ołtarze ku grzeszeniu. 12 Spisałem mu wielkie rzeczy w zakonie moim; ale tak je sobie waży jako co obcego. 13 Z ofiar darów moich ofiarują mięso i jedzą, ale ich Pan nie przyjmuje; już wspomnę nieprawości ich, i nawiedzę grzechy ich, że się oni do Egiptu nawracają; 14 A że zapomniał Izrael stworzyciela swego, i nabudował kościołów, a Juda rozmnożył miasta obronne, przetoż poślę ogień na miasta jego, który pożre pałace jego.

Oz 8, 1-14

Verš 1
Przyłóż trąbę do ust twoich, a rzecz: Oto leci na dom Pański jako orzeł, przeto, że przestąpili przymierze moje, a przeciwko zakonowi mojemu wykroczyli.
Dt 28:49 - Przywiedzie Pan na cię naród z daleka, od kończyn ziemi, który przyleci jako orzeł, naród, którego języka nie zrozumiesz.
Oz 6:7 - Ale oni przestąpili przymierze moje, jako ludzkie, a temci wystąpili przeciwko mnie.

Oz 8,1 - Hlas trúby znamená príchod nepriateľského vojska. To príde rýchlo ako orol. Pánov dom je tu Izrael, ktorý by mal byť Pánovou svätyňou, porov. Ž 114,2.

Oz 8,4 - Izrael si proti Božej vôli zriadil osobitné (severné) kráľovstvo a osobitnú bohoslužbu, ktorá sa zvrhla na modlárstvo.

Oz 8,5 - Zlaté teľce boli pre celú ríšu len v mestách Dan a Betel. Samária sa tu spomína len ako hlavné mesto krajiny.

Oz 8,7 - Modloslužba Izraelitov si tiež vyžaduje námahy. Táto námaha je však sejba do vetra.

Oz 8,8 - Prorok užíva prorocký minulý čas.

Oz 8,9 - Divý osol nezaprie svoju prirodzenosť, žije osamote a nemieša sa medzi iné zvieratá. Izrael je zmluvou, ktorú uzavrel s Bohom, oddelený od pohanských národov, jednako sa spolčuje s nimi, hľadá u nich pomoc, ktorú k tomu ešte musí aj platiť.

Oz 8,10 - Verš znie posmešne: Boh pozbiera Izraelitov a vydá ich do rúk kráľa asýrskeho, ktorý sa volá kráľom kniežat alebo kráľom kráľov, a tam budú mať pokoj. – Ale zmysel je neistý.

Oz 8,14 - Izrael staval modlárske svätyne a Júda sa nespoliehal proti nepriateľom na Pána, ale na svoje opevnenia. Mnohí pokladajú celý verš – alebo aspoň slovo "Júda" – za neskorší dodatok.