výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 14, 1-10

1 Zhynie Samária, pretože sa vzpierala svojmu Bohu; pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozpárajú im ťarchavé. 2 Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol! 3 Vezmite so sebou slová a obráťte sa k Pánovi; povedzte mu: „Odpusť každú vinu a láskavo nás prijmi, zaplatíme plodom svojich perí! 4 Asýrsko nás nezachráni, už nebudeme jazdiť na koňoch a nebudeme viac hovoriť: »Naši bohovia!« dielam svojich rúk, lebo u teba nájde milosť sirota.“ 5 „Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti. 6 Budem Izraelu ako rosa, prekvitať bude ako ľalia a zapustí korene sťa Libanon; 7 konáre sa mu rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. 8 Obrátia sa, čo sedia v jeho tôni, žiť budú z obilia a rozkvitnú ako vinič, ktorý má chýr ako víno z Libanonu. 9 Efraim, čo chceš ešte s modlami? Ja vyslyším a vzpriamim ho ako jedľu zelenú. Že máš ovocie, to je odo mňa.“ 10 Kto je múdry, aby tieto veci pochopil a rozumný, aby ich porozumel? Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú, ale vzbúrenci na nich klesnú.

Oz 14, 1-10

Verš 1
Zhynie Samária, pretože sa vzpierala svojmu Bohu; pod mečom budú padať, nemluvňatá im rozdrvia, rozpárajú im ťarchavé.
Oz 12:6 - Pán je Boh zástupov, Jahve je jeho meno.

Verš 2
Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, veď pre svoju vinu si upadol!
Heb 13:15 - Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno.

Oz 14,1 - O podobných ukrutnostiach porov. 2 Kr 8,12; 15,16; Am 1,13.

Oz 14,3 - Plod perí sú slová vďaky, ktorú budú vzdávať za odpustenie hriechov. Slovo loď sme preložili so LXX a Hebr 13,15. Hebr a Vulg má: "býčky".

Oz 14,4 - "Kone" tu znamenajú cudziu, najmä egyptskú pomoc, porov. Iz 30,16.

Oz 14,6 - Rosa je Božia milosť, ktorej bude nový Boží národ vďačiť za svoju krásu (ľalia, oliva), stálosť (Libanon) a veľkosť (rozrastené konáre).

Oz 14,8 - Miesto "víno z Libanonu" čítajú niektorí novší: "víno z Chelbonu"; porov. pozn. k Ez 27,18.