Hľadaný výraz: psalms 86, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Modlitba Dávidova.Ó Hospodine, nakloň ucho a vyslyš ma, lebo som biedny a úbohý. 2 Chráň moju dušu, lebo som zbožný, spas svojho sluhu, ktorý dúfa v Teba! Ty si môj Boh. 3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo neprestajne volám k Tebe. 4 Obveseľ dušu svojho sluhu, lebo ja k Tebe, Pane, si ju povznášam. 5 Veď Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú. 6 Naslúchaj, Hospodine, mojej modlitbe a pozoruj hlas môjho úpenia! 7 V deň svojho súženia Teba vzývam, lebo ma vyslýchaš. 8 Niet medzi bohmi rovného Ti, Pane, a nieto skutkov, ako sú Tvoje. 9 Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať, 10 lebo si veľký, robíš divné skutky; jedine Ty si Boh. 11 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. 12 Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. 13 Lebo je veľká Tvoja milosť voči mne a dušu si mi vytrhol z najhlbšieho podsvetia. 14 Pyšní povstali proti mne, ó Bože, a húf násilníkov mi siaha na život, Teba však nemajú pred sebou. 15 Ale Ty, Pane, si ľútostivý a milostivý Boh, zhovievajúci, hojný v milosti a vernosti. 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, a svojou silou obdar svojho sluhu, spas syna svojej služobnice. 17 Urob znamenie v môj prospech, nech vidia moji neprajníci a zahanbia sa, že Ty mi, Hospodine, pomáhaš a potešuješ ma.

1

mail   print   facebook   twitter