Hľadaný výraz: psalms 86, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidova modlitba. Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný. 2 Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. 3 Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň. 4 Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k tebe dvíham svoju dušu. 5 Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. 6 Pane, počuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. 7 V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš. 8 Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. 9 Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. 10 Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh. 11 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. 12 Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; 13 veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. 14 Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami. 15 No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. 16 Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. 17 Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

1

mail   print   facebook   twitter