Hľadaný výraz: psalms 127, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný. 2 Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž Bůh dává milému svému i sen. 3 Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda. 4 Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné. 5 Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.

1

mail   print   facebook   twitter