výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 127, 1-5

1 Šalamúnova pútnická pieseň. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. 2 Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom spánok. 3 Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. 4 Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. 5 Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Ž 127, 1-5

Z 127 - Všetko šťastie a zdar závisí od Božieho požehnania.

Z 127,5 - Blažený je človek, ktorý má viac synov - "ktorý si nimi tulec naplnil" - metafora z vojenskej oblasti. "Rokovať s nepriateľmi v bráne." Pri mestských bránach sa aj súdilo. I tu najbližší z rodiny mohli obžalovanému alebo žalujúcemu výdatne pomáhať.