Hľadaný výraz: ef 4,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

1

mail   print   facebook   twitter