Hľadaný výraz: Zach 3,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jednom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu - hovorí Pán zástupov - a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň.

1

mail   print   facebook   twitter