Hľadaný výraz: Sof 1,4-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov; 5 i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Melkoma; 6 i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním.“

1

mail   print   facebook   twitter