Hľadaný výraz: Rut 1,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvomi synmi z judského Betlehema bývať na moábske stráne.

1

mail   print   facebook   twitter