Hľadaný výraz: Mk 8,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

1

mail   print   facebook   twitter