Hľadaný výraz: Mk 8,27-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ 30 Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

1

mail   print   facebook   twitter