Hľadaný výraz: Lk 11,27-28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ 28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

1

mail   print   facebook   twitter