Hľadaný výraz: Kol 4,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -

1

mail   print   facebook   twitter