Hľadaný výraz: Joz 8,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Haiského kráľa obesili a nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestvuje až dodnes.

1

mail   print   facebook   twitter