Hľadaný výraz: Est 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ona však odoprela a odmietla dostaviť sa na kráľov rozkaz, ktorý jej odkázal po komorníkoch. Preto sa kráľ rozhneval a rozpálený náramnou zlosťou

1

mail   print   facebook   twitter