Hľadaný výraz: Ef 5,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.

1

mail   print   facebook   twitter