Hľadaný výraz: Ef 4,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

1

mail   print   facebook   twitter