Hľadaný výraz: Ef 5,23, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.

1

mail   print   facebook   twitter