Hľadaný výraz: Am 5,18-20, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
18 Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. 19 Jako keď uteká niekto pred levom, a nadíde na neho medveď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, pohryzie ho had. 20 Či nie je deň Hospodinov tmou a nie svetlom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu?

1

mail   print   facebook   twitter