Hľadaný výraz: 2Sam 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A hovoril, že ho treba naučiť synov Júdu. Je napísaný v Knihe spravodlivých:

1

mail   print   facebook   twitter