Hľadaný výraz: 1Krn 1,17-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21 Adoram, Huzal, Dekla, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

1

mail   print   facebook   twitter