Hľadaný výraz: 1Krn 7,23, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Nato vošiel k svojej žene, ktorá počala a porodila syna, ktorému dal meno Bería, lebo jeho dom stihlo nešťastie.

1

mail   print   facebook   twitter