Hľadaný výraz: 1Krn 7,14-15, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Syn Menaššeho: Asríél, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia žena. Porodila Gileádovho otca Máchíra. 15 Máchír vzal pre Chuppíma a Šuppíma ženy. Jeho sestra sa volala Maacha. Meno druhého je Celofchád, a Celofchád mal dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter