Hľadaný výraz: 1Krn 12,1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu, kým bol ešte zavrený a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji,

1

mail   print   facebook   twitter