Hľadaný výraz: 1Krn 12,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tí prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte nemal prístup k Saulovi, synovi Kíšovmu. Patrili k jeho hrdinom a spolubojovníkom.

1

mail   print   facebook   twitter