Hľadaný výraz: 1Krn 12,1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji.

1

mail   print   facebook   twitter