Hľadaný výraz: 1Krn 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji,

1

mail   print   facebook   twitter