výhody registrácie
2. list Solúnčanom v tomto preklade nie je dostupná.