výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Ž 107, 1-14

1 ωδη ψαλμου τω δαυιδ 2 ετοιμη η καρδια μου ο θεος ετοιμη η καρδια μου ασομαι και ψαλω εν τη δοξη μου 3 εξεγερθητι ψαλτηριον και κιθαρα εξεγερθησομαι ορθρου 4 εξομολογησομαι σοι εν λαοις κυριε και ψαλω σοι εν εθνεσιν 5 οτι μεγα επανω των ουρανων το ελεος σου και εως των νεφελων η αληθεια σου 6 υψωθητι επι τους ουρανους ο θεος και επι πασαν την γην η δοξα σου 7 οπως αν ρυσθωσιν οι αγαπητοι σου σωσον τη δεξια σου και επακουσον μου 8 ο θεος ελαλησεν εν τω αγιω αυτου υψωθησομαι και διαμεριω σικιμα και την κοιλαδα των σκηνων διαμετρησω 9 εμος εστιν γαλααδ και εμος εστιν μανασση και εφραιμ αντιλημψις της κεφαλης μου ιουδας βασιλευς μου 10 μωαβ λεβης της ελπιδος μου επι την ιδουμαιαν εκτενω το υποδημα μου εμοι αλλοφυλοι υπεταγησαν 11 τις απαξει με εις πολιν περιοχης τις οδηγησει με εως της ιδουμαιας 12 ουχι συ ο θεος ο απωσαμενος ημας και ουκ εξελευση ο θεος εν ταις δυναμεσιν ημων 13 δος ημιν βοηθειαν εκ θλιψεως και ματαια σωτηρια ανθρωπου 14 εν τω θεω ποιησομεν δυναμιν και αυτος εξουδενωσει τους εχθρους ημων

Ž 107, 1-14

Verš 41
1Sam 2:8 - ανιστα απο γης πενητα και απο κοπριας εγειρει πτωχον καθισαι μετα δυναστων λαων και θρονον δοξης κατακληρονομων αυτοις
Ž 113:7 - απο προσωπου κυριου εσαλευθη η γη απο προσωπου του θεου ιακωβ

Verš 42
Jób 22:19 - ιδοντες δικαιοι εγελασαν αμεμπτος δε εμυκτηρισεν
Jób 5:16 - ειη δε αδυνατω ελπις αδικου δε στομα εμφραχθειη

Verš 35
Iz 41:18 - αλλα ανοιξω επι των ορεων ποταμους και εν μεσω πεδιων πηγας ποιησω την ερημον εις ελη και την διψωσαν γην εν υδραγωγοις

Verš 22
Lv 7:12 - εαν μεν περι αινεσεως προσφερη αυτην και προσοισει επι της θυσιας της αινεσεως αρτους εκ σεμιδαλεως αναπεποιημενους εν ελαιω λαγανα αζυμα διακεχρισμενα εν ελαιω και σεμιδαλιν πεφυραμενην εν ελαιω
Ž 50:14 - αποδος μοι την αγαλλιασιν του σωτηριου σου και πνευματι ηγεμονικω στηρισον με

Verš 23
Zjv 18:17 -

Z 107 - Žalm, ako badať hneď z úvodných veršov, je z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 107,4 - Ako kedysi za Mojžišových časov Izraeliti blúdili na púšti, podobne aj teraz v časoch vyhnanstva.

Z 107,7 - "Na správnu cestu ich priviedol" - nedal im odpadnúť od pravej viery, "aby šli k trvalému bydlisku" - do Palestíny, kde boli doma.

Z 107,10 - Babylonské zajatie opisuje ako väzenie.

Z 107,32 - Oslava má byť verejná v "zhromaždeniach… v zbore starších", t.j. na verejnom mieste pri bránach mesta, kde sa schádzavali starší mesta a kde obyčajne rozsudzovali sporné otázky (Rút 4,1 n.).

Z 107,33-41 - V tejto druhej časti žalmu pevec oslavuje diela a skutky Božej prozreteľnosti a poukazuje na Božiu všemohúcnosť. Žalmista preberá obrazy z Izaiáša (napr. Iz 50,2; 34,7; 41,18; 42,15), ktorými veľký prorok znázornil návrat pozostalých z babylonského zajatia.