výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Ž 119, 1-7

1 ωδη των αναβαθμων προς κυριον εν τω θλιβεσθαι με εκεκραξα και εισηκουσεν μου 2 κυριε ρυσαι την ψυχην μου απο χειλεων αδικων και απο γλωσσης δολιας 3 τι δοθειη σοι και τι προστεθειη σοι προς γλωσσαν δολιαν 4 τα βελη του δυνατου ηκονημενα συν τοις ανθραξιν τοις ερημικοις 5 οιμμοι οτι η παροικια μου εμακρυνθη κατεσκηνωσα μετα των σκηνωματων κηδαρ 6 πολλα παρωκησεν η ψυχη μου 7 μετα των μισουντων την ειρηνην ημην ειρηνικος οταν ελαλουν αυτοις επολεμουν με δωρεαν

Ž 119, 1-7

Verš 1
ωδη των αναβαθμων προς κυριον εν τω θλιβεσθαι με εκεκραξα και εισηκουσεν μου
Ž 1:1 - μακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδραν λοιμων ουκ εκαθισεν

Verš 130
Ž 19:8 - ουτοι εν αρμασιν και ουτοι εν ιπποις ημεις δε εν ονοματι κυριου θεου ημων μεγαλυνθησομεθα

Verš 147
Ž 5:3 - προσχες τη φωνη της δεησεως μου ο βασιλευς μου και ο θεος μου οτι προς σε προσευξομαι κυριε
Ž 88:13 - τον βορραν και θαλασσας συ εκτισας θαβωρ και ερμων εν τω ονοματι σου αγαλλιασονται
Ž 130:6 -

Verš 103
Ž 19:10 - κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ημων εν η αν ημερα επικαλεσωμεθα σε
Prís 8:11 - κρεισσων γαρ σοφια λιθων πολυτελων παν δε τιμιον ουκ αξιον αυτης εστιν

Verš 72
Ž 19:10 - κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ημων εν η αν ημερα επικαλεσωμεθα σε

Verš 73
Jób 10:9 - μνησθητι οτι πηλον με επλασας εις δε γην με παλιν αποστρεφεις
Ž 139:13 - εγνων οτι ποιησει κυριος την κρισιν του πτωχου και την δικην των πενητων

Verš 106
Neh 10:29 -

Verš 135
Ž 4:6 - θυσατε θυσιαν δικαιοσυνης και ελπισατε επι κυριον

Verš 140
2Sam 22:31 - ο ισχυρος αμωμος η οδος αυτου το ρημα κυριου κραταιον πεπυρωμενον υπερασπιστης εστιν πασιν τοις πεποιθοσιν επ' αυτω
Ž 12:6 - εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια μου επι τω σωτηριω σου ασω τω κυριω τω ευεργετησαντι με και ψαλω τω ονοματι κυριου του υψιστου
Ž 18:30 -
Prís 30:5 - παντες λογοι θεου πεπυρωμενοι υπερασπιζει δε αυτος των ευλαβουμενων αυτον

Verš 176
Iz 53:6 - παντες ως προβατα επλανηθημεν ανθρωπος τη οδω αυτου επλανηθη και κυριος παρεδωκεν αυτον ταις αμαρτιαις ημων
Lk 15:4 -

Verš 17
Ž 103:2 - αναβαλλομενος φως ως ιματιον εκτεινων τον ουρανον ωσει δερριν
Ž 116:7 -

Verš 19
Gn 47:9 - και ειπεν ιακωβ τω φαραω αι ημεραι των ετων της ζωης μου ας παροικω εκατον τριακοντα ετη μικραι και πονηραι γεγονασιν αι ημεραι των ετων της ζωης μου ουκ αφικοντο εις τας ημερας των ετων της ζωης των πατερων μου ας ημερας παρωκησαν
1Krn 29:15 - οτι παροικοι εσμεν εναντιον σου και παροικουντες ως παντες οι πατερες ημων ως σκια αι ημεραι ημων επι γης και ουκ εστιν υπομονη
Ž 39:12 - συ δε κυριε μη μακρυνης τους οικτιρμους σου απ' εμου το ελεος σου και η αληθεια σου δια παντος αντελαβοντο μου
Heb 11:13 -

Verš 148
Ž 63:1 - εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ
Ž 63:6 - εκραταιωσαν εαυτοις λογον πονηρον διηγησαντο του κρυψαι παγιδας ειπαν τις οψεται αυτους
Ž 90:4 - εν τοις μεταφρενοις αυτου επισκιασει σοι και υπο τας πτερυγας αυτου ελπιεις οπλω κυκλωσει σε η αληθεια αυτου

Verš 55
Ž 16:7 - θαυμαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη δεξια σου
Ž 42:8 -

Verš 24
Ž 43:4 - ου γαρ εν τη ρομφαια αυτων εκληρονομησαν γην και ο βραχιων αυτων ουκ εσωσεν αυτους αλλ' η δεξια σου και ο βραχιων σου και ο φωτισμος του προσωπου σου οτι ευδοκησας εν αυτοις

Verš 26
Ž 25:4 - ουκ εκαθισα μετα συνεδριου ματαιοτητος και μετα παρανομουντων ου μη εισελθω
Ž 27:11 -
Ž 86:11 -

Verš 90
Kaz 1:4 - γενεα πορευεται και γενεα ερχεται και η γη εις τον αιωνα εστηκεν

Z 119 - Tento žalm je najdlhším žalmom celého žaltára a najdlhšou hlavou Písma. Je to alfabetický žalm.

Z 119,1 - "Cesta" je spôsob života. Cesta podľa Pánovho zákona je život, ktorý sa ľúbi Pánovi.

Z 119,32 - Dosl. "lebo ty rozširuješ moje srdce".

Z 119,108 - "Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst", sľuby a modlitby, ktoré chcem obetovať, ako sa obetujú ďakovné obety (Dt 23,23; Ž 50,14.23).

Z 119,148 - Židia rozdeľovali noc na tri vigílie po štyroch hodinách. Na konci každej sa vymieňali stráže. Teda vigília označuje aj čas vstávania. Žalmista predbiehal koniec nočnej stráže, teda vstával zavčasu na modlitbu a na rozjímanie o zákone, prv, ako sa vstávalo (Ž 77,5; Joz 1,8).

Z 119,169-176 - Žalmista prosí Pána, aby prijal jeho modlitbu, aby ho vyslobodil, poučil a nenechal ho blúdiť ako zatúlanú ovcu (Ez 34,1 n.).