Hľadaný výraz: sir 6,5-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov, láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro). 6 Môžeš mať mnoho takých, čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za poradcu maj jediného z tisícich! 7 Ak si chceš získať priateľa, získaj si ho pri skúške a nezdôveruj sa mu ľahko! 8 Lebo niekto je priateľom za (vhodného) času, ale neostane ním, keď príde súženie. 9 Iný priateľ sa zvrhne v nepriateľa a zasa iný je takým priateľom, čo odhaľuje nenávisť, zvadu a pohanu. 10 Niektorý priateľ je ti až účastníkom stola, a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza. 11 Len priateľ, čo verne vytrvá pri tebe, nech ti je rovný a nech sa slobodne stýka s tvojimi domácimi; 12 ak sa upokorí pred tebou a pred tvojou tvárou sa ukryje, budeš mať svorné a dobré priateľstvo. 13 Od svojich nepriateľov sa oddeľ a daj si pozor aj na priateľov! 14 Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. 15 Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. 16 Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho. 17 Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa.

1

mail   print   facebook   twitter