Hľadaný výraz: sir 14,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!

1

mail   print   facebook   twitter