Hľadaný výraz: psalms 3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom. 2 Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne. 3 Mnohí o mne hovoria: „Boh mu nepomáha.“ 4 Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. 5 Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. 6 A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. 7 Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. 8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. 9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

1

mail   print   facebook   twitter