Hľadaný výraz: psalms 24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. 2 Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. 3 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? 4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. 5 Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. 6 To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. 7 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 8 Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. 9 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 10 Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

1

mail   print   facebook   twitter