Hľadaný výraz: psalms 138, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Od Dávida. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anjelov, 2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. 3 Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. 4 Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slová tvojich úst. 5 Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva; 6 vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, pyšného však zďaleka pozná. 7 Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov; zachráni ma tvoja pravica. 8 Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

1

mail   print   facebook   twitter