Hľadaný výraz: proverbs 13, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Múdry syn poslúchanapomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. 2 Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. 3 Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. 4 Lenivec baží, a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. 5 Spravodlivý nenávidí lživé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. 6 Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu. 7 Niekto predstiera, že je bohatý, a nemá nič, iný, že je chudobný, a má mnoho majetku. 8 Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. 9 Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. 10 Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. 11 Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕstke, rozmnožuje ho. 12 Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života. 13 Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. 14 Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. 15 Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. 16 Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. 17 Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. 18 Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. 19 Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmeňuje dobrota. 22 Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. 23 Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. 24 Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. 25 Spravodlivý má čo jesť dosýta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.

1

mail   print   facebook   twitter